spc
   
AC/DC orange2 arrow Battery Chargers orange2 arrow ">Battery Charger Details
spc

whitepiksel

   Products

spacer1spacer1

spacer1

spacer1spacer1

visa

 

sagaok Battery Chargers

 
Information Request
 

Battery Chargers Technical Specifications

 
   Akü ?arj Cihaz? - Teknik Özellikleri
Giri? Gerilimi 220 / 380 VAC ; ± 15%
Giri? Frekans? 50/60 Hz ; ±5%
Giri? Ak?m? Akü ?arj Cihaz?n?n gücüne göre de?i?ir.
Güç faktörü >0.8
 REDRESÖR ÇIKI?
Ç?k?? gerilimi 12 VDC / 24 VDC / 36 VDC / 48 VDC ; ±1%
H?zl? ?arj ( boost ) gerilimi Nominal ç?k?? voltaj?n?n 100% , 120%
Nominal ç?k?? ak?m? 10 A .... 50 A ( Standard d??? ak?m de?erleri için özel imalat yap?l?r. )
Maksimum Ç?k?? Ak?m? 110% Inominal
Ç?k?? Dalgalanmas? £ 1% rms AC ç?k?? voltaj?
Dinamik cevab? Ç?k?? voltaj?n?n % 5 inden küçük (%50 yükte %25 yük de?i?iminde)
Ç?k?? Koruma Elektronik k?sa devre / A??r? gerilim koruma / Ters gerilim koruma
 KONTROL PANEL?
 Ölçümler LCD panel, gerilim ve ak?m
I??kl? uyar?lar H?zl? ?arj, Normal ?arj, ç?k?? Ar?za, A??r? yük, A??r? Is? ve ?ebeke var
 GENEL
Alarm Normalde aç?k veya kapal?
So?utma Hava So?utmal?
Akü ?arj Yöntemi iki a?amal? h?zl? - tampon ?arj
Verim > 80-90 %
Çal??ma S?cakl??? 0 - 40 ºC
Ba??l Nem 5% - 90%
Giri? / Ç?k?? Ba?lant?lar? Klemens
Sigortalar Giri?, yük ve akü için 3 adet iki kutuplu termik manyetik W-otomat
Not: Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007
AC/DC Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. ?ti.

Home Page  |  UPS Systems  |  Dry Batteries  |  Gel Batteries  |  Voltage Regulators

Battery Chargers  |  Technical Support  |  Power Calculations  |  Site Map  |  Contact

spc

AC/DC ELECTRONIC SYSTEMS INC.

Phone:  +90 212 320 2007      Fax: +90 212 320 2009    Email : info@acdc.com.tr

Copyright AC/DC Electronic Systems Inc..

 

sayfa band