spc
   Turkce
AC/DC orange2 arrow All Products orange2 arrow Battery Chargers
spc

pixel white

   Products

spacer1spacer1

visa

 

acdc ico Battery Chargers

Battery Chargers
 
teklif Information Request
 
logo iso logo ce logo tse

Battery Chargers Technical Specifications

 
   Akü ?arj Cihaz? - Teknik Özellikleri
Giri? Gerilimi 220 / 380 VAC ; ± 15%
Giri? Frekans? 50/60 Hz ; ±5%
Giri? Ak?m? Akü ?arj Cihaz?n?n gücüne göre de?i?ir.
Güç faktörü >0.8
 REDRESÖR ÇIKI?
Ç?k?? gerilimi 12 VDC / 24 VDC / 36 VDC / 48 VDC ; ±1%
H?zl? ?arj ( boost ) gerilimi Nominal ç?k?? voltaj?n?n 100% , 120%
Nominal ç?k?? ak?m? 10 A .... 50 A ( Standard d??? ak?m de?erleri için özel imalat yap?l?r. )
Maksimum Ç?k?? Ak?m? 110% Inominal
Ç?k?? Dalgalanmas? £ 1% rms AC ç?k?? voltaj?
Dinamik cevab? Ç?k?? voltaj?n?n % 5 inden küçük (%50 yükte %25 yük de?i?iminde)
Ç?k?? Koruma Elektronik k?sa devre / A??r? gerilim koruma / Ters gerilim koruma
 KONTROL PANEL?
 Ölçümler LCD panel, gerilim ve ak?m
I??kl? uyar?lar H?zl? ?arj, Normal ?arj, ç?k?? Ar?za, A??r? yük, A??r? Is? ve ?ebeke var
 GENEL
Alarm Normalde aç?k veya kapal?
So?utma Hava So?utmal?
Akü ?arj Yöntemi iki a?amal? h?zl? - tampon ?arj
Verim > 80-90 %
Çal??ma S?cakl??? 0 - 40 ºC
Ba??l Nem 5% - 90%
Giri? / Ç?k?? Ba?lant?lar? Klemens
Sigortalar Giri?, yük ve akü için 3 adet iki kutuplu termik manyetik W-otomat
Not: Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007
AC/DC Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. ?ti.
spc

Home Page  |  UPS Systems  |  Dry Batteries  |  Gel Batteries  |  Voltage Regulators

Battery Chargers  |  Technical Support  |  Power Calculations  |  Site Map  |  Contact

spc

spc

AC/DC ELECTRONIC SYSTEMS INC. - TURKEY

Phone:  +90 212 320 2007       Email :info@acdc.com.tr

Copyright AC/DC Electronic Systems Inc..

 

sayfa band