ana sayfa english
 
AC/DC orange2 arrow Kesintisiz Güç Kaynağı Teknik Şartnamesi
spc

pwhite

  Ürünler

spacer1

visa

 

a

 33M Serisi 10 kVA - 300 kVA KGK Şartnamesi

…… kVA KGK Şartnamesi
 

ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı'nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK'nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.
     
1. KONU

KGK’nın gücü ….. kVA olacaktır. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz , 4 tel 400 VAC olacaktır. giriş gerilimi 3 faz , üç tel 400 VAC olacaktır. Akü 20°C’de en az …. dk......... (tam yük ) dakika boyunca besleme sağlayabilecek kapasitede olacaktır.
     
2. ÇALIŞMA PRENSİBİ

…… kVA güç değeri olan yükleri, sürekli hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir. Sistemin arızalanması veya aşırı yük halinde ise yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı vasıtası ile kesintisiz olarak şebekeye devredilmelidir.
     
3. KGK'YI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Kesintisiz Güç Kaynağı'n da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü olmalıdır.

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
a) Statik Redresör / Şarj edici
b) Statik invertör
c) Statik by-pass ve makanik by-pass
d) ….. kVA yükü en az ... ….. dk.........(tam yük) dakika süre ile besleyecek akü grubu .

a) Statik Redresör / Şarj edici :
12 Pulse Rectifier ile donatılmış olacaktır. Giriş THDI değeri ≤ %10 olmalıdır.Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır.

b) İnvertör :
Redresör ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir.

c) Statik By - Pass :
Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisi,z olarak şebekeye aktarılmalıdır. Manuel by-pass; gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.

d) Akü Grubu :
Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız Kuru tipte olmalıdır.Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte ……. dakika süre ile besleyebilmelidir.
     
4. TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş karakteristikleri :
Gerilimi : 400 V , 3 faz + Nötr olmalıdır.
Gerilim Toleransı : ± % 15 olmalıdır.
Frekansı : 50 Hz. ± % 10 olmalıdır.
     
Çıkış Karakteristikleri :
Çıkış Gücü : …… kVA
Çıkış güç faktörü : 0,8
Çıkış Gerilimi : 380/220 VAC 3 Faz 1 Nöt
Aşırı Yük Kapasitesi : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika
                % 150 yükte 1 Dakika
     
Evirici Akım Sınırlaması : % 200 20 ms (3 faz )
    % 350 20 ms (1 faz )
     
Çıkış Gerilim Kararlılığı : < % ± 1 ( Statik )
    < % ± 5 ( Dinamik )
     
Çıkış Frekansı : 50 Hz.
     
Çıkış Frekans Kararlılığı : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 1
    Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.2
     
Faz Asimetrisi    
       • Dengeli Yükte : ± % 1’i aşmamalı
       • % 100 Dengesiz Yükte : ± % 3’ü aşmamalı
     
Faz Kayması    
% 100 Dengesiz Yükte : 120° ± 2°’yi aşmamalı
Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu : Doğrusal yükte %1’den küçük olmalı
    3:1 Crest faktörlü yükte < % 4’den küçük olmalı
Statik By-Pass Senkron iken Geçiş : 2 ms’den küçük olmalı
• 3 : 1 Crest faktöründeki doğrusal olmayan yükler bağlanabilmelidir.
5. ARA DC DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ
Eviricinin Çalışma Aralığı : 300 - 405 VDC
Akü Hücresi Başına En Düşük Gerilim : 1.67 (1.75 V ile 1.90 V arası ayarlanabilir olmalı)
Hücre Adedi : 180
Artık Alternatif Gerilim : %1’den küçük olmalı
Şarj-Deşarj Döngüsü : DIN 41773 karakteristiklerine uygun olmalı
     
6. ÇEVRE KOŞULLARI
     
Çalışma Sıcaklığı : 0 ile +40°C arası olmalıdır.
Depolama Sıcaklığı : -10°C ile +70°C arası olmalı
Bağıl Nem : % 0 ile % 95 arası
Çalışma Yüksekliği : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda değer düşümüyle çalışabilmeli.
Akustik Gürültü : 65 dBA’dan az olmalı
Elektromanyetik Uyum : EN 50091-2 (EMC) , IEC 62040-3(VFI Sınıfı )
Emniyet Standartı : EN 50091-1 sağlamalı.
     
7. PARALELLEME

KGK istenildiğinde aynı güçte aynı sistem bir KGK ile paralellenebilmelidir. Bu paralelleme işlemi için ayrıca statik transfer panosu kullanılmayacaktır. Yüksek teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalıdır.
     
8. ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ

KGK'da bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır. Kullanıcı bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır. Bu alarm bilgilerinden istenilenlerden en az 3 tanesi 15m. uzağa taşınabilmelidir. Alarm bilgileri opsiyonel olarak eklenecek kartlar ile 8 adete çıkartılabilmelidir.
Mimik Diyagram :

Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.

• Şebeke gerilimi
• Doğrultucu
• Akü den çalışma
• İnvertör den çalışma
• İnvertör devrede
• By-Pass
• Yük by-pass’ta
• Yük invertörde
• Mekanik by-pass

Kontrol Anahtarları :

• Esc Tuşu
• Enter Tuşu
• LCD ekran tuşu (giriş bilgileri)
• LCD ekran tuşu (çıkış bilgileri)

Alfanumerik LCD Gösterge :

• Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.
• En son kaydedilmiş 64 olayı veya hatayı saat ve tarih olarak gösterebilmelidir.
• LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.
  • Giriş Gerilimi ve Akımı ( 3 faz için ayrı ayrı )
  • Çıkış Gerilimi ve Akımı ( 3 faz için ayrı ayrı )
  • Gerçek zaman ve tarihini
8. GENEL ÖZELLİKLER :    
     
Koruma sınıfı : IP 20
Boya tipi : Bej RAL 9001
     
9. YAPISAL ÖZELLİKLER :

9.1. KGK invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır.
9.2. KGK lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabiliri yerlerde bulunmalı ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
9.3. Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır.
9.4. KGK monoblok bir yapıda olmalıdır.
9.5. KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacak Arıza Durum LED’leri bulunmalıdır.
9.6. KGK herhangi bir ekipman gerektirmeden paralellenebilme ve yedeklenebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik panel üzerinden ayarlanabilmelidir.
     
10. ELEKTROMAGNETİK KORUMA :

UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır.
     
11. ELEKTRİKSEL KORUMA :

UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır.
KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olacaktır.
KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. Cihaz, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol açacaktır ve Cihaz bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır. Koruyucu devrelerin durumları cihazın önündeki grafik ekranda gösterilecektir.
     
12. AKÜ GRUBU :

14.1. Kesintisiz Güç Kaynağı ile birlikte teklif edilen akü grubu tamamen bakımsız kuru tipte olmalıdır.
14.2. Elektrik kesintilerinde akü grubu tam yükte sistemi …….. (full load) dakika besleyebilmelidir
14.3. Firmalar tekliflerinde kullanılan akülerin adet ve kapasite ( Ah ) değerlerini belirteceklerdir
14.4. Firmalar akü grupları için özel akü raflarını tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir.
     
15. GENEL :

15.1. Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir .
15.2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.
15.3. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir. En az 7 cografi bölgede teknik servis merkezi bulunacaktır
15.4. Türkiye’deki satıcı her ne kadar zamandır KGK üretim veya satışı ile uğraştığını belgelendirecektir.
15.5. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.
15.6. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.
15.7. İhaleye katılacak firmalar ISO 9000 belgesine sahip olacaklardır.
15.8. Teklif veren firmalar ve teklif ettikleri ürün herhangi bir ihale de kusurlu bulunmamış olmalıdır. Ve aynı zamanda bu kusurdan dolayı yasaklama almamaları gerekmektedir.
15.9. KGK, montajı firma tarafından yapılacaktır..
 
Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde , kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.
     
spc

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Akü   |   Regülatör   |   Site Haritası   |   İletişim

spc

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

spc18 yıl tecrübe

facebook      twitter      google plus      facebookta paylas

enaltlogolar