acdc logo english
 
AC/DC  iorange2arrow Kesintisiz Güç Kaynağı   iorange2arrow Teknik Servis   iorange2arrow Bilgi Merkezi

STATİK KGK TİPLERİ

KGK temel olarak üç çeşide ayrılırlar. Bunlar;

- Eviricinin sürekli devrede olduğu beklemesiz olarak çalışan OnLine KGK’lar

- Eviricinin sadece şebeke arızası durumunda yükü beslediği beklemeli olarak çalışan Stand-By Off-Line KGK’lardır

- Şebeke etkileşimli olarak çalışan Line Interactive KGK’lar

Stand-By (Off-Line) KGK’larda şebekede enerji bulunduğu sürece yük şebekeden beslenir, ancak evirici hazır bekletilir ve şebekede enerji kesildiği anda devreye girerek yükü beslemeye devam eder. Stand-By KGK’lar tercih edilirken şebeke kesintisi durumunda devreye girme süresi en kısa olan tercih edilmelidir. Daha çok tek kullanıcılı sistemler için uygundur.

On-Line KGK’larda ise şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir. Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması KGK çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir.

 On-line sistemler, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir. Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi KGK üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır. En iyi çıkış On-Line sistemlerde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC-DC-AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Of-Line ve Line-Interactive sistemlerinden daha iyidir.

statik kgk tipleri 1


Line Interactive KGK’larda şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve aküler şarj birimi aktiftir. Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır.

Şebeke hatası oluştuğunda Statik Aktarım Anahtarı açılır ve güç akışı akülerden KGK çıkışına doğru akmaya başlar. Çıkışa bağlı olan düşük anahtarlama geçişi özellikli regülasyon sistemi sayesinde gerilim düzenlemesi sağlanır ve gerçek düşük şebeke geriliminde (Brownout) de KGK’nın çalışması sağlanır. Aksi halde KGK anahtarlarının aküden çalışma durumuna geçirilir. Bu durum KGK’nın çok zayıf şebekelerde de çalışabilmesine imkan vermektedir.

statik kgk tipleri 2

spc

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Akü   |   Regülatör   |   Site Haritası   |   İletişim

spc

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

spc20 yıl tecrübe

facebook        twitter        whatsapp

enaltlogolar