acdc logo english
 
AC/DC  iorange2arrow Kesintisiz G Kayna   iorange2arrow Teknik Servis   iorange2arrow Bilgi Merkezi

AK MR VE KGKNIN GVENLRL

KGKnn mryle lgili nemli Bilgiler

KGK sistemleri ayn ak teknolojisini kullanyor grnseler de deiik KGK reticilerinin deiik ak mrne sahip cihazlar vardr. Bu husus, kullanc iin ok nemlidir, nk ak yenilenmesi pahaldr (KGKnn yaklak %30- %50si kadar.!). Hatal akler sisteme olan gvenilirlii azaltr, sknt kaynadr ve zaman kaybna neden olur.

Ak Scakl Gvenilirlii Etkiler

Ak anmasn ieren sre scaklkla yakndan ilikilidir. Ayrntl aratrmalar gstermitir ki alma ortam scaklnn artt her 5C iin ak mr 10% ksalmaktadr. Bu yzden KGK, aklerin olabildiince souk kalmasn salayacak ekilde dizayn edilmelidir. Tm On-Line ve Stand-By/On-Line melez tip KGKlar, Stand-By ve hat etkileimli tiplerden daha fazla s retirler (bu yzden fana ihtiyalar vardr). Bu, ak deiim sresi bakmndan Stand-By veya hat etkileimli KGKlarn daha dayankl olmalarnn tek sebebidir.

Ak arj Tasarm Gvenilirlii Etkiler

Ak arj bir KGKnn ok nemli bir parasdr. Ak arj koullarnn onun mrne etkisi byktr.

Eer ak sabit gerilimle veya float tipi arj ile besleniyorsa mr maksimum olur. arjda tutulan aknn mr, sadece bekletilen aknn mrnden daha fazladr. nk baz paralarn doal eskime srecini salayabilmek, onlar arj altnda tutmakla salanr. Bundan dolay fie bal olduu srece bir KGKnn kapal bile olsa akleri arj etmesi gereklidir. Piyasadaki ou KGK bu nemli zellii salamamaktadr. Bu zellik KGKnn maliyetini arttrd halde ak deiiminin sakl maliyeti gz nne alndnda KGKnn mr boyu maliyeti ok dktr.

Ak Gerilimi Gvenilirlii Etkiler

Akler, her biri yaklak 2V potansiyelinde olan bireysel hcrelerden yaplmtr. Daha yksek gerilimde ak yapmak iin bireysel hcreler seri balanmaldr. 12Vluk bir ak 6, 24Vluk bir ak 12 hcreye sahiptir. Bir KGK sisteminde olduu gibi akler sabit arja brakldklarnda bireysel hcreler seri olarak arj edilirler. Ak hcrelerindeki kk retim farklar baz hcrelerin dierlerinden daha fazla gerilim almalarna sebep olur. Bu hcrelerin erken yalanmasna sebep olur. Seri bal grup en zayf balants kadar gldr. Bundan dolay herhangi bireysel hcre zayflarsa tm ak zayflar. Kantlanmtr ki yalanma sorununun bykl hcre saysyla doru orantldr. Dolaysyla ak gerilimi arttka, ak yalanma hz artar.

Belirli bir KGK kapasitesi iin en uzun ak mrne sahip sistem en az ak gerilimine sahip olan sistemdir. Tercih edilen bu KGK sistemi ok sayda kk hcre yerine az sayda byk hcre kullanr. Baz reticiler yksek gerilimli akleri tercih etmilerdir nk belli bir g seviyesi iin daha yksek gerilimli akler KGKda maliyeti azaltan daha ufak kablolar ve yariletkenler kullanlmasna izin verir.

10 yllk rn mr boyunca baz KGK markalarnn kullanclar orijinal KGK sisteminin 2 katn akye demeye hazr olmallar. Daha fazla ak gerilimiyle KGK tasarlamak daha kolay ve ucuz olduu halde azalan ak mr biimindeki sakl giderler kullancya ular.

Ak Akm Dalgalanmas Gvenilirlii Etkiler

deal olarak bir KGK aks servis mrn arttrmak amacyla float veya sabit gerilimle beslenmelidir. Bu durumda tam dolmu ak, ak arjndan float veya self-discharge akm ad verilen kk miktarda akm eker. Ak reticilerinin tavsiyelerine ramen baz KGK tipleri (baz On-Line tipler dahil olmak zere) akleri ek olarak akm dalgalarna (ripple current) maruz brakr. Akm dalgas, ak bir eviriciyi srekli beslediinde ortaya kar. nk enerjinin korunumu yasas gerei, AC veren bir evirici kendisini besleyen DC kaynandan AC almasn emreder. Bu akm aknn iinde KGKnn giri frekansnn iki kat frekansta minyatr arj ve dearj evrimlerinin olumasna sebep olur. Bu evrimler aky yalandrr.

Klasik Stand-By KGKlar, hat etkileimli tipler ve Stand-By KGKlar aky akm dalgalanmasna maruz brakmazlar. Dier tipler tasarmn doasna bal olarak aky deiik miktarlarda akm dalgalarna maruz brakrlar. Bir On-Line tipin aky akm dalgasna maruz brakp brakmadn belirlemek iin KGK topolojisi incelenmelidir.

Eer bir On-Line KGK, ak arj ve evirici arasnda akye sahipse ak akm dalgalarna maruz kalacaktr. Bu klasik double conversion tip KGKdr.

Eer bir KGK evirici kndan rle, konvertr, kontroll dorultucu veya diyot ayrlm akye sahipse ak akm dalgalanmasna uramaz. Tabii ki bu tiplerde Ak her zaman On-Line deildir ve bunlar melez Stand-By/On-Line KGK olarak adlandrlrlar.

Sonu

Birok iyi tasarlanm KGKnn en az gvenilir paras aklerdir. Fakat KGK tasarm bu kritik KGK bileeninin mrn etkiler. KGK kapalyken bile aky srekli arjda tutmak ak mrn arttrr. KGK seerken yksek gerilimli ak kullanan tiplerden saknn. Aky yksek scaklklara ve akm dalgalanmalarna maruz brakan KGK tasarmlarndan haberdar olun. Birok KGK sistemi benzer akler kullanr; fakat KGK tasarmndaki farklar ak servis ve toplam mr arasnda nemli farklar yaratr.

Bir KGK'nn enerji kesintisi ve kalite bozulmas annda yk besleme sresi, kullanlan bataryalarn kapasitesine baldr. KGK uygulamalarnda yaygn olarak drt eit batarya kullanlr:

* Yar-Szdrmaz (Semisealed) Kurunlu Tip: Bu tip bataryalarda, su kaybn nlemek iin jel tipi bir elektrolit kullanr. Kapal alanlarda kullanlan kk kapasiteli KGK'lar iin daha uygundurlar. Bu tip bataryalarn ortalama mr yaklak olarak be yldr.

* Klasik Kurun-Asitli Tip: Bu, KGK uygulamalarnda kullanlan en yaygn batarya tipidir. Bu tip bataryalarn terminalleri yaklak olarak her alt ayda bir temizlenmelidir. Su seviyesi periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekli grldnde su eklenmelidir. Ortalama mr yaklak yirmi yl kadardr. Bataryalarn bulunduu ortam, arj srasnda kan hidrojen gazndan dolay, dzenli olarak havalandrlmaldr.

* Kurun-Antimonlu Tip: Bu batarya eidi de, kurun asitli tip kadar yaygn olarak kullanlmaktadr. Yaklak olarak her ayda bir bakm yaplmaldr. Bu tip bataryalarn mr yaklak 10 yldr. Kapasitelerini muhafaza edebilmeleri iin dzenli olarak arj edilmelidirler.

* Nikel-Kadmiyumlu Tip: Bu tip bataryalarn dk ve yksek scaklk ortamlarndaki performanslar daha yksektir. Dk arlk ve maliyet, bu batarya tipinin avantajlar olarak saylabilir. Ortalama mrleri yaklak 20 yldr. Tam doluluu muhafaza edebilmeleri iin aylk olarak arj ve periyodik olarak dearj edilmelidirler.

Bir KGK sistemi iin batarya satn almak veya kurmak iin, aada verilen karakteristiklerin gz nnde bulundurulmaldr:

- arj Kapasitesi
- Arlk
- arj karakteristikleri
- Gstergeler, scaklk/arj seviye gstergesi
- Ar scaklk ve ar akm korumas
- evre dostu olup olmamas
- Dayankllk, salamlk

Ak sresi ne kadar olmaldr? reticilerin verdii ak sreleri 100% yk iin hesaplanan deerler. Fakat genelde cihazlarn tam ykte almad dnlrse, ortalama ak sresi ne kadar beklenmelidir ?

ou kullanc ak sresini verilen deerle, yk miktarn lerek hesaplyorlar. rnein KGKnzda 10dk ak grubu var ve siz 50% ykte altryorsunuz. Akleriniz 20 dakikadan fazla alacaklardr. nk, ykleme ve ak sresi arasndaki iliki lineer deildir. Bu yzden iyi tasarlanm, 10dklk ak grubuna sahip bir KGK, 50% ykte 30-40 dakika alabilir.

Aklerin dolup/boalma (arj/dearj) saylar ak mrn nasl etkiler?

Ak bir kez retildikten sonra verimli olaca sre dolma/boalma saylarndan etkilenir. Bu say, ak reticisinin standart olarak verdii bilgiler arasndadr.

evredeki yksek scakln KGK ve aknn almalar zerindeki etkileri nelerdir?

Aknn bulunduu ortamda 25 Cnn zerindeki her 10
CClk scaklk art iin ak mr 50% azalr. Eer KGK, belli scakln zerindeki bir ortamda alacaksa retici KGKy yeniden snflandrmaldr.

Aklerde kabilecek bozukluklar nelerdir?

Aklerin almalar eitli ekillerde aksayabilir. Bunlar:

Tek hcre hatas : Normal olarak ak mrnn ilk zamanlarnda dahili ksa devreler yznden veya tama, kurma hatalarndan kaynaklanr.

Kapasite Kayb : Bu, aknn belirtilen zamandan nce yk besleme kabiliyetini yitirmesidir. Kapasite kayb, 3-4 saatlik akler sadece birka dakika alabildii zaman dramatik olabilir.

Hayati Hata : Bu tr hata aknn, plakalarn genilemesi veya anmas sonucunda yapsal btnlnn bozulmasyla ortaya kar

KGKnn ve ak grubunun bakmlar hangi sklkta yaplmaldr?

Tek fazl SLAVR (Sealed Lead Acid Valve Regulated) aklere sahip KGKlar alt ayda bir bakmdan gemelidir. fazl sistemlerin akleri 4 ayda bir, KGKy ise 6 ayda bir bakmdan gemelidir. zenli bakm, almayan paralar, ak hatalarn tespit bakmndan nemlidir ve sistemin mrn uzatr.

spc

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Ak   |   Reglatr   |   Site Haritas   |   letiim

spc

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

spc20 yl tecrbe

facebook        twitter        whatsapp

enaltlogolar