acdc logo english
 
AC/DC  iorange2arrow Kesintisiz G Kayna   iorange2arrow Teknik Servis   iorange2arrow Bilgi Merkezi

KGK SEMNDE KRTERLER

zel bir uygulama iin KGK seimi yaparken aadaki kriterler deerlendirilmelidir:
On-Line veya Off-Line KGK Sistemi Olacann Belirlenmesi,
Akden alma Sresi,
Yk Tipi,
KGKnn Kurulaca Yer,
Kapasite.

Off-Line Sistem

Yk srekli olarak ebekeden besleyen ve g sorunu karsnda KGKya veya eviriciye anahtarlayan sisteme Off-Line sistem denir. ou Off-Line sistemde By-Passtan eviriciden alma (ak) durumuna geite bir kesinti vardr. Bu kesinti 2ms kadar kk veya 20ms kadar byk olabilir

ou kk Off-Line KGK sistemi kare veya modifiye edilmi (sinse yaklatrlm) kare dalga k gerilimi verirler. k dalga ekline bal olarak KGK ve ebeke arasndaki gerilimin eit olmamas yznden bu dalga ekli kesintisiz transferi olanaksz klar. Bu tip bir sistem kk bilgisayar uygulamalarnda veya belli g kesintisinin kabul edilebilecei durumlarda yeterlidir. Her bilginin nemli olduu daha kark bilgisayar sistemlerinde Off-Line sistemler kabul edilemezler.

On-Line Sistem

Yk srekli olarak eviriciden besleyen KGK sistemine On-Line denir. Bu sistemler genellikle kta sins dalga verirler ve kesintisiz By-Pass yetenekleri vardr. Sins k gerilimi, By-Passtan eviriciye transfer srasnda KGKnn ebekeyle paralel almasna izin verir. Sonuta yk bir kaynaktan dierine kesintisiz olarak aktarlr.

Gerek bir On-Line KGK kritik yklere salanabilecek mmkn olan en iyi korumadr.

Ak alma Sresi

KGK sisteminden beklenen yedek sresi, bireysel kritik yk gerekleriyle belirlenir. ou KGK niteleri (10kVAya kadar) standart olarak 5 ila 10 dakikalk ak srelerine sahiptir. Dahili akler yeterli oluyorsa bu, kullancnn yararnadr.

Dahili aklerin belirtilen alma sreleri tam yk iin geerlidir. Bu, genellikle be veya on dakikadr. KGK piyasasnda g faktr iin 0.8 deeri standarttr. Bu demektir ki yke aktarlan g iki bileenden oluur: Aktif ve reaktif. Bu, yke aktarlan gerilim ve akmn ayn fazda olmamas demektir. Akm dalga ekli gerilim dalga eklinin nnde veya arkasnda olabilir. Buna yk g faktr denir. G katsays 0.8 olduunda akm ve gerilim arasndaki faz as, arccos0.8=36.87 derecedir.

Sorudaki KGK 1000VA olsayd 0.8 g faktr, cihazn 0.8x1000=800Wlk rezistif bileeni, 900 de 600VAlk vektr ile kabul edecei anlamna gelirdi.

Sadece gerek veya rezistif ksmn gerek g harcad ve dolaysyla akden g ektii hatrland srece bu detay nemsizdir. 1000VA rneinde akyle beslenecek yke gerekli enerjiyi hesaplarken, g=1000VA x 0.8 = 800W olur. Aknn DC verimini hesaba katmak iin bu sayy verime bln. Eer aknn verimi %90 ise gerekli g 800/0.9 = 889W dr.

Ak dearj erileri lineer olmad iin %50 ykteki dearj zaman %100 yktekinden ak ekilde uzundur. ou uygulamalar KGK kapasitesinin %100n kullanmayacandan kullanclar bu gerekten faydalanabilirler.

Ykn eidi

Bir KGKya balanacak yk elektrik enerjisi eken herhangi bir cihaz olabilir. Fakat bir sistem seerken hesaba katlacak belirli parametreler vardr. Bunlar:

Yk kritik bir cihaz m? Yani KGK; kritik bir bilgisayar, hayati nemi olan veya gerek zamanl iletiim uygulamalarn altran bir cihaz m besliyor? Yoksa yk kritik deil mi? Yani belli bir g kesintisini kaldrabilir mi? Kritik ykler ou durumda gerek bir On-Line sistem tarafndan korunmaldr; dier yanda kritik olmayan ykler On-Line veya Off-Line bir KGK ile korunabilir.

Baz KGKlar acil klandrma gibi basit ykler iin kullanlabilir. Bu durumda herhangi bir tip KGK normal ekilde almaya devam edecektir. Eer kare dalga Off-Line bir KGK, sins dalgann tepe gerilimiyle alan gaz boaltma tp gibi bir yk besleyecekse bu yklerin sins dalga olamayan gerilimle doru biimde atelendiinden emin olunmaldr. ou lamba, KGKy ar yklenmeye gtrebilecek ok yksek inrush akm ekebilir.

Eer mmknse KGK reticisi, tercihen lambann atelenmesi ve normal alma srasnda ektii akm gsteren bir grafik yardmyla lamba yk hakknda bilgilendirilmelidir. Bu tip bir yk yapsal olarak rezistiftir ve gerekli olan ak enerjisi ykn Watt olarak deerinin aknn verimine blnmesiyle bulunan deerdir. Rezistif ykler iin tepe akm (efektif deer)x
ye eit olacandan belirlenmesi kolaydr.

KGK korumas gerektiren yklerin byk ounluu bilgisayar, ilem kontrol eleman, tbbi cihazlar gibi elektronik yapdadr. Bu tip yklerin bir g katsaylar vardr.

Tipik elektronik yklerin g katsaylar 0.6 ila 0.8 arasndadr. Bu, ou elektronik ykn, giriinde kapasitif giri filtresi olan anahtar g kaynaklarna sahip olmasndan kaynaklanr. Kapasitr giri filtresi yapsal olarak, yke verilen gcn yarm periyodunun ortas boyunca yksek piklerle akm eker. Bu tip yk lineer deildir. Diren ya da akkor lambalar gibi saf rezistif yklerde k gerilimi k akmyla ayn fazdadr (g katsays=1.0). Ykn Watt deeri VA deerine eittir.

Elektronik (reaktif non-lineer) yklerde sadece g katsays deil tepe akmlarnn genlii de hesaba katlmaldr. Ak alma Sresi blmde anlatld gibi g katsaysnn gereken ak gcn hesaplama da ncelii vardr.

Tepe yk akm, KGKnn gcn belirlerken nem kazanr. Bu belirlemeyi yaparken dikkate alnmas gereken 2 tip tepe akm vardr. Bunlar: yke verilen gerilimin her yarm periyodunda oluan tekrarl tepe akm ve ek yklerin devreye sokulmasyla meydana gelen ar akmlarn dourduu rasgele tepe akmlardr. Transformatrler, motorlar ve elektronik ekipmanlar bu tr yklere tipik rneklerdir.

ncelenecek ilk tepe akm, elektronik ykteki g kaynaklarnn sebep olduu tekrarl tepe akmdr. Daha nce de bahsedildii gibi bu g kaynaklar, kapasitr giri tipindedir ve giri gcnn her yarm periyodu boyunca yksek akm darbeleri ekerler. Bu tepe akmlar KGKnn ar yk sinyali verip koruma durumuna veya By-Passa gememesi iin gereklidir. Ampuller gibi normal rezistif yklerde yk akm sins gerilimle ayn fazdadr ve kendisi de sins dalgadr.

Bu durumda tepe akm
x(RMS akm)na eittir. 120Vluk ebekeden alan 1kWlk bir lamba iin RMS akm 1000W/120V = 8.33 A dr. Tepe akm 8.33 x 1.414 = 11.78 A olur.

Tepe akmnn RMS akmna oranna krest faktr ismi verilir. Bu, nemli bir orandr ve g kaynan boyutlandrmada karmza kar. 1kW ampul iin verilen rnekte krest faktr 11.78/8.33 = 1.414:1 dir. Bu, saf rezistif btn ykler iin ayndr. ou elektronik yk iin krest faktr 4.0:1 e kadar kabilir. Yklerin ounluunun krest faktr 3.0:1in altndadr; ortalama ise 2.0 ila 2.2:1 civarndadr.

Eer mmknse KGKnn zerinde az yk varken tepe akm llmelidir.

zerinde durulacak ikinci tr tepe akm ise trafolarn, motorlarn veya elektronik ekipmanlarn sebep olduu akmlardr. Bu ykler, yksek tepe akmlarna karlk gelen anlk yksek yk akmlarna sebep olurlar. Eer bu tepe akmlar KGKnn ar yk ayarlarnn zerine karsa KGK koruma durumun gemeye zorlanr ve yke giden elektrii kesebilir. Bu tepe akm durumlarna, KGKya balanacak her cihazn ani kalk akm llerek hazrlk yaplabilir. Gereken kapasiteyi hesaplarken bu cihazlarn hepsi ayn anda almaya balamayaca iin toplamn alnmasna gerek yoktur.

Tm KGKlar maksimum tepe akm deeri olan yariletken elemanlar kullanrlar. KGK tasarlanrken, g yariletkenleri seildii zaman tasarmclar en kt yk durumunu, yani cihazn maruz kalaca izin verilen en yksek tepe akmlarn hesaba katarlar. KGK iindeki koruma devreleri, yariletkenin iinden geen akm, cihazn bozulmasna neden olmadan devreye girerler. Yariletkenleri, KGKnn gerekli krest faktr ve ar yk kabiliyetlerinin de zerine karacak ekilde semek mmkndr; fakat bu, ekonomik deildir.

alma Ortam

nemli ve ayrntl bir uygulama iin KGK seerken, KGKnn alaca ortam hesaba katlmaldr. Eer KGK, kontrol edilmeyen bir ortamda bulunacaksa KGKnn bu ortamda alacandan emin olunmaldr.
Ortam, zellikle byk KGKlarn yayaca sy emebilecek ekilde olmaldr. Daha kk sistemler genellikle klimal ortamlarda bulunurlar ve yaylan s klima tarafndan emilir.

Eer sistem harici akler kullanlacaksa, aklerin benzer kutular iinde veya ak raflarda olmasna dikkat edilmelidir. Ak raflar deprem sarsntlarna dayankl olmaldr.

KGK Kapasitesi

nceki blmlerde belli bir uygulama iin KGKnn gcn belirlerken gerekli olan bilgiler verildi. Bu i iin gerekli balklar yle sralanabilir:

On-Line veya Off-Line KGK gereklilii,
Toplam RMS akm veya VA,
Yk g faktr ( bilgisayarlar iin 0.7 alnabilir),
Kararl durum krest faktr,
Ykn periyodik yk geici dalgalanmalarnn olup olmadnn belirlenmesi (geici dalgalanmalar, kritik veri yolunda dier cihazlarn alp kapanmasyla oluur),
Gerekli ak gc,
Gerek yk iin gerekli ak zaman,
Ak kutusu mu yoksa ak raf m,
Gerekli KGK kapasitesi,
evresel koullar (s, grlt, hava akm, vs).
spc

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Ak   |   Reglatr   |   Site Haritas   |   letiim

spc

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

spc20 yl tecrbe

facebook        twitter        whatsapp

enaltlogolar