acdc logo english
 
AC/DC  iorange2arrow Kesintisiz G Kayna   iorange2arrow Teknik Servis   iorange2arrow Bilgi Merkezi

KGK - UPS PARALELLEME EKLLER

Kesintisiz G Kaynaklar'nda seri ve paralel redundant balantlar yaplarak KGKlarnn gvenilirlii arttrlabilir, yedekleme yaplabilir veya g artrmna gidilebilir.

Baz kritik ykler ebekeden alma riskine dayanamayacak yapda olabilir Bu nedenle klasik OnLine UPS'lerde bulunan ve yedekte bekleyen ebeke kalitesi yeterli olmayabilir. Bu nedenle UPS sisteminin gvenilirliini arttrmak gereklidir.

KGKlarn gvenilirlikleri her ne kadar st seviyede olsa bile ebekedeki bozulmalardan oluan bozulmalar kendi stlerine almalarndan dolay arzalanma riskleri vardr. mrl malzemelerin bozulmas da cihazn almasn engelleyebilir. Bu nedenle farkl KGK balant sistemi kurularak yedeklemeli allabilir.

Srekli byyen sistemlerde KGK gerekli gc karlayamaz hale geldiinde KGKy deitirmek yerine mevcut sisteme ilave edilen bir KGK ile daha ucuz bir zme gidilebilir.

Yukarda belirtilen koullarda alabilmek iin KGKda u balant ekilleri vardr.

Seri Redundant KGK Sistemi (Hot Standby Modu, Kaskad Balant)

SW1 ve SW2 otomatik By-Pass anahtarlar olmak zere seri redundant balant konfigrasyonu aada gsterilmitir.

sekil10

Normal alma koullarnda yk KGK2 zerinden beslenir ve KGK1 bota alr. KGK2 de KGK1e senkron olarak yedekte almaktadr. KGK2de bir sorun olduunda SW1 ve SW2 anahtarlar yk kesintisiz olarak KGK2den KGK1e geirecek ekilde konumlandrlr.

Bu almann zellikleri unlardr;

- KGK2nin almasnda sorun olduunda ykn tamam KGK1 zerine kesintisiz olarak aktarlabilir.

- SW1 ve SW2 Statik By-Pass Anahtarlarnn gvenilirlii en st seviyededir.

- Bu alma eklinde KGKlar aras bir kontrol olmadndan sistem farkl marka ve modelde KGKlar kullanlabilecek ekilde esnektir.

- Kurulumu ve bakm kolaydr.

- MTBF deeri 5 saat x105 deerine ulamaktadr.

Paralel Redundant KGK Sistemi

SW1, SW2 ve SW3 Statik By-Pass Anahtarlar olmak zere paralel redundant balant konfigrasyonu aada gsterilmitir.

sekil1.2

Bu alma eklinin zellikleri unlardr;

- Herhangi bir KGKda sorun olduunda ykn kalan KGK tarafndan sorunsuz beslenebilmesi iin her bir KGKnn gc tek bana yk besleyebilecek seviyededir.

- Evirici frekans senkronizasyonu, statik anahtar kontrol, k akm paylam ve dorultucu akm paylam karmak kontrol devreleri ile salandndan maliyet yksektir.

- Cihazlarn tek bir g kayna gibi davranmalar gerektiinden dinamik cevaplar ayndr.

- Cihazlarn kurulumu ve bakm karmaktr.

- Temel KGK sistemlerinden daha gvenilir olsa bile seri redundant KGK sisteminden %50 daha dk olan 2,5 saat x105 MTBF deerine sahiptir.

MTBF(Mean Time Between Failures)

Bir sistemin paralarnn ve birimlerinin bozulma oranlarnn analizidir. Bu analizlerde kullanlan genel modeller vardr. Bu modeller paralarn hata oranlarnn hesaplanmas iin gerekli prosedrleri salarlar. Hesaplanan bu hata oranlar kullanlarak da MTBF deeri hesaplanabilir. G kaynaklarnn gvenilirlii de birimi saat olan MTBF kullanlarak deerlendirilebilir.

Elektrik ebekesinin gvenilirliinin zayf olmas nedeniyle KGKlar kullanlr. KGKlar kritik ykleri besledikleri zaman nemleri daha da artar. zellikle tbbi cihazlarda, haberleme sistemlerinde, IT teknolojisinde ve endstriyel sistemlerde sfr hatayla almak zorundadrlar. KGKlarn almasnda bir sorun olduunda dorudan veya dolayl olarak maddi sorunlar ve sistem altyapsnda zararlar oluabilir.

KGKnn bal olmad bir sistemde MTBF yalnzca 100 saattir. KGK balandnda ise MTBF deeri 31000 saate kmaktadr.

KGKlar yukarda bahsedilen balant konfigrasyonlaryla MTBFsi daha yksek g kayna sistemleri oluturulabilir ve MTBF deeri 5x105e karlabilir.

Temel KGK iin MTBF Hesab

sekil2

Yukarda blok diyagram verilen temel KGK iin MTBF sresi hesaplanrken KGKy oluturulan birimlerin (evirici, dorultucu ve ak) MTBF deerleri kullanlr. Bu birimlerin MTBF deerleri u yledir.

- Dorultucu MTBF= 100 000 saat

- Evirici MTBF=70 000 saat

- Ak MTBF=130 000 saat (Ak gvenilirlii pahal ve uzun mrl akye gre hesaplanmtr)

sekil3

Sonu olarak otomatik By-Pass anahtar hesaba katlmadan hesaplanan KGKnn MTBF deeri 31000 saat = 3,5 yl olarak hesaplanr.

KGKnn MTBF deerini arttrmak iin en basit yntem yksek kalitede tek ak grubu kullanmak yerine daha dk kalitede paralel ak gruplar kullanmaktr. Bu yntemin etkisini hesaplamak iin aadaki deikenler kullanlr.

- Dk kalitedeki ak iin MTBF deeri 55 000 saat
- MTTR (Mean Time to Repair)=(Ortalama onarm sresi)=48 saat

Bu deerlere gre MTBF deeri yenide hesaplanrsa;

sekil4

Yukarda hesapland gibi daha dk kalitede ak grubu paralellendiinde MTBF deeri akler iin 48 MTTR deeri iin 700 yla kadar kmaktadr. Bu sonu KGKnn MTBF deerini 31000 saatten 41000 saate karmaktadr (Otomatik By-Pass Anahtar hesaba katlmadan).

Otomatik By-Pass Anahtar hesaba katldnda KGKnn MTBF deerini hesaplanrken aadaki ekil ve deikenler de hesaba katlr;

sekil 5


- ebekenin MTBF deeri=100 saat
- KGKnn MTTR deeri=24 saat

24 saatlik sre ierisinde tamir edildii varsaylan Statik By-Pass anahtarna ve paralel ak grubuna sahip bir KGK sistemi iin MTBF deeri;

sekil6

Sonu olarak Otomatik By-Pass anahtar ve iki adet paralel ak grubuna sahip KGKda MTBF deeri 142000 saat=16,3 yla ulamaktadr.

Seri Redundant KGK Balantsnda MTBF Hesab

Bu balant konfigrasyonunda MTBF hesab iki admdan olumaktadr.
- ncelikle KGK1 iin ve SW1 iin MTBFx deeri hesaplanr.
- Sistemin MTBF deerini bulmak iin KGK2, SW2 ve MTBFx deerleri kullanlr.

vision

KGKnn MTBF deeri 42 000 saat, MTTR deeri 24 saat olarak alndnda seri redundant sistemin MTBF deerini hesaplamak iin ncelikle MTBFx deeri hesaplanrsa;

sekil8

deeri bulunur.

Seri redundant sistemin MTBF deerini hesaplamak MTBFx deerinin yan sra KGK2 ve SW2nin kullanlarak aadaki hesaplama yntemi kullanlr.

sekil19

Seri redundant KGK sistemi iin MTBF deeri=5x105 saat=57 yl olmaktadr.
Bu hesaplamada KGK gvenilirliini belirleyen ana etken KGK ve akler deil Statik By-Pass Anahtar olmaktadr.

Paralel Redundant KGK Balantsnda MTBF Hesab

Paralel Redundan bal KGK sisteminin MTBF deerini hesaplamak iin aadaki ekilde gsterilen model kurulmutur. Bu modele gre MTBF deeri hesaplanrken u admlar izlenir:

- KGK1 ve SW1 iin MTBF1 deerinin hesab
- KGK2 ve SW2 iin MTBF2 deerinin hesab
- MTBFx deerinin hesab
- MTBFx, Otomatik Anahtar ve kontrolrn MTBF deerlerinin dahil edilerek paralel redundant bal KGK sisteminin MTBF deerinin hesab

sekil10

KGK1 ve SW1 iin MTBF1 deerinin hesab ve sonucu;

sekil11

 

KGK Balant Paralel Redundant Seri Redundant Avantajl Olan
Toplam MTBF 2,5x105 5x105 Seri
2 KGKl sistem iin fiyat 2.5* 2* Seri
Kurulum Yksek seviye ve teknik beceri gerekli Hzl ve basit Seri
Aktif akm paylam Var Yok Parelel
Yedek para Standart deil Standart Seri
leride g arttrma imkan Var Yok Parelel
Kontrol devre karmakl Yksek Dk Seri
MTTR Yksek Dk Seri
KGK seimi Belirli KGKlar birlikte alabilir Herhangi 2 KGK balanabilir Seri
SW balants Karmak ve pahal Basit ve gvenilir Seri
Verim Orta Normal Seri

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Ak   |   Reglatr   |   Site Haritas   |   letiim

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

20 yl tecrbe

facebook      twitter      facebookta paylas

enaltlogolar