acdc logo english
 
AC/DC  iorange2arrow Kesintisiz G Kayna   iorange2arrow Teknik Servis   iorange2arrow Bilgi Merkezi

ekil 1A

 ekil 1B

ou UPS reticileri g kesintisi tespit edildiinde devreye yedek g nitesini sokan tepki sistemi kullanrlar. Fii ekme durumunda UPS kna hemen enerji verilir ve sonu mkemmeldir. Gerek bir g sorununda, yedek nite, transfer anahtar hareketini tamamlayncaya kadar ksa devre edilir. Dolaysyla fi ekme testine gre ek bir tepki zaman ortaya kar. Pratikte bu tepki zaman %20 ila %50 arasnda artabilir. Belli koullar altnda anahtar ark yaratabilir ve g kusuruna tepki 8 ms yada yarm periyod artabilir. Sonu olarak bu sistemi kullanarak elde edilen performans tutarl deildir.

AC/DC UPS rnleri deiik bir sistem kullanr. AC/DC sisteminde UPS "beyni" transfer anahtarnn iini tamamladndan emin oluncaya kadar yedek g nitesini devreye sokmaz. Bu yapda yedek g hibir zaman g giri kablosuna balanmaz. Anahtar, g girii yerine yedek gc seinceye kadar yedek g devreye girmez. Bundan dolay gerek g sorunlarna olan tepki "fii ek" testininkiyle ayndr.

Doru Tercihi Yapmak:

Aadaki tablo hangi sorunlar iin hangi cihazlarn uygun olduunu gstermektedir:

EBEKEDEK BOZUCU ETKLER VE KRTK YKLER


Elektrik enerjisinin gittike yaygn kullanm alan bulmas, hayati nem tayan yada srekli almas gereken, cihaz ve sistemlerde uygulanmas, bu enerjiyi reten kaynaklarn gvenilirlik sorununu gndeme getirmitir. Tketilen elektrik enerjisinin %95'den byk bir orann salayan AC ebekede, gvenilirlik iin alnan tm nlemlere ramen, gnmz uygulamalarnda yetersizliklerle karlalmakta, kritik yk olarak nitelendirilen cihaz ve sistemlerin Kesintisiz G Kaynaklar (KGK) zerinden beslenmesi zorunlu olmaktadr.

AC ebekeleri aadaki zellikleri salad varsaylan gerilim kaynaklardr:
Sabit efektif deer ve sabit frekansta alternatif gerilim salar.
Gerilim dalga ekli sinzoidaldir.
Salanan enerji sreklidir.
Sralanan bu zellikler ykleme ekli ile deimez.

Ancak bu zellikleri pratikte bulmak mmkn deildir. ebekeyi oluturan kuvvet santrallerindeki jeneratrlerden tketicinin baland besleme klemensine kadar btn birimler, belirtilen zellikleri snrl olarak salarlar. Gerilim efektif deeri ve dalga eklinin deimesi, genellikle yklenmeye baldr. Ksa devre empedansnn ideal olarak sfr olmamas, ekilen akma bal olarak gerilimin deimesine neden olur. Efektif deeri sabit tutmak iin gerilim reglatrlerinden, dalga eklini dzeltmek iin filtre devrelerinden yararlanlabilir.

ebekenin herhangi bir noktasnda oluacak geici arzalar da tketiciyi etkiler. Enerji nakil hattnn kopmas, ar yklenmede kesicilerin devreyi amas, nakil hattna yldrm dmesi, indirici ve ykseltici trafolarn devreye girip kmas gibi durumlarda; gerilimde ksa yada uzun srekli kesintiler grlr ve tketici temiz enerji ile beslenemez. Buna benzer durumlarda motor-jeneratr gruplar gibi yedek g kaynaklarna bavurulabilir. Ancak bunlar elektro mekanik dntrcler olduundan, kesinti sresini belli bir deerin altna indiremez. Kesinti srasnda grubun otomatik olarak altrlmas ve srekli rejime girmesi bile birka dakika alr. Grubun srekli altrlmas ve kesinti ile birlikte ykn jeneratre aktarlmas ise birka yz milisaniye sre gerektirir. Ancak bu yol da ekonomik adan verimli deildir.

Modern teknolojinin getirdii olanaklar yannda karlalan belki de en nemli problem, elektrik gc ile alan bir takm cihaz ve sistemlerin beslemede grlebilecek ok ksa sreli aksamalardan bile etkilenmeleridir. Hastaneler, havaalanlar, haberleme merkezleri gibi kurulularn kesintilere tahamml gittike azalmaktadr. rnein bir ak kalp ameliyat veya ini srasnda uaa gerekli bilgilerin aktarlmas annda doabilecek kesintiler hayati nem tamaktadr.

ebeke arzalar endstriyel otomasyon sistemlerinde verimi byk lde etkilemektedir. Sreklilik isteyen proseslerde kesinti sonucu doan malzeme ve igc kayplar nemli boyutlardadr.

Gerek hayati nem tayan kurulularda, gerekse endstriyel uygulamalarda gittike yaygn kullanm alan bulan KGKlarn kullanm alanlar aada sralanmtr.

- Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri,
- Bilgisayar destekli retim/ambalajlama tezgahlar (otomotiv, metal ileme, tekstil vb.)
- Tbbi elektronik cihazlar, hastaneler
- Hava alan aydnlatmas
- Hava trafik kontrol merkezleri
- Askeri radar sistemleri
- Haberleme ve yayn kurulular
- Asansrler
- Elektronik kaplar
- Barkod cihazlar
- Yazar kasalar
- Elektronik teraziler
- Acil durum aydnlatmalar stma cihazlar
- Soutma cihazlar

Kesintisiz g kaynaklar ite bu gereksinimlerin zorlamas ile ortaya km statik elektronik dzenlerdir. G elektronii ve elektronik kontrol tekniindeki gelimelere paralel olarak yenilenen Kesintisiz G Kaynaklar gnmzde tketicinin tm isteklerine cevap verebilecek zellikte ve performansta yaplabilmektedir.

Kesintisiz g kaynaklar zellikle bilgi ilem sistemlerinde ve kiisel bilgisayarlarda ebekede bir arza olumas halinde o esnada allan bilginin kaybolmamas ve genel olarak cihazn ebekeden gelebilecek bozucu etkilere kar korunmas amacyla kullanlmaktadr. Bu bozucu etkiler;

- Rasgele veya dzenli elektrik kesintileri
- Kapasite yetersizliinden doan gerilim dmleri veya srekli dk ya da yksek ebeke gerilimi Genel olarak g kalitesinin dk olmas.
- Harmonik bozulmalar, kararsz frekans, ani gerilim sramalar ve grlt.
- Harmonikler yakndaki bir tesiste byke bir elektrik yknn devreye girmesi veya kmas ya da dorusal olmayan yklerin kullanmda olmas nedeniyle oluan ve ebeke gerilimi dalga eklinin olmas gereken sins formundan uzaklamas sonucu ortaya kan yksek frekansl titreimler olarak zetlenebilir.

Kesintisiz G Kayna (UPS) kullanmn gerekli klan enerji sorunlar unlardr;

G SORUNLARININ ETLER

Spike
Bilgisayar almalarn sekteye uratabilecek hatta ekipmana zarar verebilecek yksek genlikli anlk olaylardr. Spike eitli nedenlerden kaynaklanabilir. En nemli neden yakn, uzak bir yere veya enerji iletim hatlarna den yldrmlardr. Bunlar gerilimde byk sramalara neden olabilirler.

Spike oluturan dier olaylar, byk elektronik yklerin veya ebekenin alp kapanmas ve statik dearjdr. Spike sonucunda oluabilecek en ykc olay donanmn zarar grmesidir. Yksek gerilim darbeleri mikroip yollarnda (traces) delikler aabilir. Bazen bu hasar hemen kendini gsterir; bazen de olaydan gnler, haftalar boyunca kendini gstermeyebilir. Zarar grm data, yazc, terminal veya data ileme hatalar daha az tehlikeli sonulardr.

Surge
Bir peryottan uzun sren ar gerilimlerdir. Surge, byk miktarda g eken hattaki bir cihazn aniden durmas veya kapatlmas sonucu oluabilir. ebekeler byk ykleri hat dnda anahtarladklar zaman surge oluabilir. Bir surgen byklnden ok sresi nemlidir. Uzun veya sk surgeler bilgisayar donanmna hasar verebilir.

Sag
Sag (knt) surgen zttdr. Bunlar uzun sreli dk gerilim durumlardr. Topraklama hatalar, zayf g sistemleri, byk elektriksel yklerin ani start-uplar gerilim kntlerinin tipik sebepleridir. Yldrm dmesi de ayrca kntlerin nemli bir nedenidir. kntler, bilgisayarlara kar ciddi bir tehdit oluturabilir. kntler disk srcleri yavalatabilir, okuma hatalarna ve hatta kmelerine sebep olabilir.

Grlt,
Normal sins dalgann zerine binen eitli yksek frekans darbeleri iin kullanlan kollektif bir terimdir. Genlii birka mVden birka Vye kadar deiebilir. zellikle tehlikeli bir problem, radyo frekans (RF) grltsdr. RF grlts, elektrik kablolar zerinde dolaan yksek frekansl sinyallerden oluur. RF grlts, yldrm arpmas, radyo iletimleri ve bilgisayar g kaynaklar tarafndan yaratlabilir. Grlt, hatal data iletimine ve bilgisayar ilem, yazc ya da terminal hatalarna sebep olabilir.

Brownout,
Dakikalar, hatta saatler sren uzun sreli dk gerilim durumlardr. Tepe akm istei kapasitenin zerinde olduu zaman ebekeler tarafndan yaratlrlar. Brownout, lojik devre ve disk srcleri dzgn almalar iin gerekli gerilimden mahrum brakarak hatal almalarna veya donanm hasarlarna sebep olurlar.

Blackout,
Dakikalar, saatler hatta gnler sren 0 (sfr) gerilim durumlardr. Enerji datm ebekesine, tayabileceinden daha fazla yk bindirildike daha sk meydana gelirler. Blackout, topraklama hatalar, kazalar ve doal afetler yznden oluabilir. En mhim etkisi sistem kmelerine sebep olmasdr. G aniden kesildiinde disk srcler veya dier sistem bileenleri zarar grebilir.

Harmonikler,
Normal sins dalgada oluan bozukluklardr. Harmonikler, gerisin geri AC hattna lineer olmayan ykler tarafndan iletilirler. Fax ve fotokopi makinalar, bilgisayarlar, deiken hzl motorlar lineer olmayan yklere rnek olarak verilebilir. Bu harmonikler, AC hattna bal dier cihazlarn almalarn engelleyebilir. Harmonikler, iletiim hatalarna ve donanm hasarlarna sebep olabilirler. fazl sistemlerde trafolarn ve ntr iletkenlerin ar snp yangn tehlikesi oluturmalarna sebep olabilir.

ebeke gc kesilirse ne olur?

Bir UPS'in bir bilgisayar ani bir g kaybna kar koruyup koruyamayaca genelde UPS'in fiini ekip sonucu grmekle test edilir. Eer bilgisayar hala alyorsa, UPS bu i iin uygun grnr. APC'de grdk ki bu test, olabilecek g hatalarnn sadece zayf bir simulasyonudur ve baz UPS markalar gerek g hatalarna bu basit "fii ek" testinden daha fazla tepki sresi veriyorlar. Bu demektir ki "fii ek" testinden 100 kez baaryla gemi bir UPS, gerek bir sorun karsnda bilgisayarnz koruyamayabilir.

Fi ekme testi ile gerek bir g sorunu arasndaki benzerlik her iki durumda da bilgisayara gerilim verilmemesidir. Ana fark, gerek bir g kaybnda (real power outage) binanzdaki dier elektriksel ykler UPS'inizin g kablosuna bal kalrlar. Bu yklerin g ekii UPS'e oranla ok fazladr ve bundan dolay UPS giriinde bir ksa devre sunarlar. Bununla fii ekme testi arasnda derin bir farkllk vardr.

neden ihtiya duyulur

Sorunlar

On-Line UPS

Off-Line UPS

Line Conditioners

Surge Suppressors

Blackout    
Brownout  
Spike
Surge
knt (Sag)  
RF Grlts  
Ortak Mod Grlts      
Harmonikler      

 

OLAYLAR SEBEPLER ETKLER
SAGS (KNTLER)
Voltaj seviyelerindeki ksa sreli dlerdir. En genel g sorunudur
 
Motorlar, kompresorlar, asansrler vb gibi aletlerin start-up g talepleri tipik sebeptir. kntler, ayrca ebekenin ekstra g ihtiyalaryla baetme yoludur. Bir knt, bilgisayar, ihtiyac olan gten mahrum brakabilir; kilitlenmi klavyelere ve sistem kmesiyle sonlanacak bilgi kayplarna yol aabilir. Bu kntler, elektrik aletlerin zellikle elektrik motorlarn mrn ksaltr.
KARARTMA (BLACKOUT)
ebeke gcnn tamamen yitirilmesi
 
ebekede ar talep, imek akmalar, nakil hatlarnda oluan buzlar, depremler
 
Hafza (ram) veya n bellek kayb, srcdeki tm bilgilerin silinmesiyle sonulanacak hard-disk FAT 'inin kayb
SPIKE
Spike, voltajdaki ani, dramatik gerilimdir; cihaza zarar verebilir veya tamamen kertir.
 
Tipik sebebi, yakn yerlerde
oluan yldrmlardr. Spke'lar
ebeke geriliminin aniden geri dnmesi yznden de oluur.
 
Donanma katastropik zarar. Bilginin kayb.
(katastropik: felaket gibi, felaket meydana getiren)
 
GRLT
Teknikte EMI (Elektromagnetik Interferance) ve RFI (Radio Frequency Interferance) olarak bilinir; elektriksel grlt, istenen sins dalgay engeller.
 
Elektriksel grlt, jenaratrler, radyo vericileri, imek akmas, yk anahtarlamas ve endstriel
ekipman gibi birok sebepten oluur. Aralkl veya kronik (srekli) olabilir.
 
Grlt, programlarda ve data dosyalarnda hatalara sebep olur.
SURGE
Voltajda ksa dnemlik art. Saniyenin en az 1/120 'si kadar srer.
 
Klimalar gibi ok gl elektrik motorlar ve civardaki ev aletlerinin altrlmas. Bu ekipmanlar altrldnda g hatlarnda
ekstra g harcanr.
 
Bilgisayarlar ve benzeri hassas elektronik aletler belli voltaj aralnda g almak iin tasarlanmlardr. Beklenen voltajn dndaki herhangi birey bu aletleri zarara uratacaktr.
 
spc

Ana Sayfa   |   UPS   |   Kuru Ak   |   Reglatr   |   Site Haritas   |   letiim

spc

AC/DC Elektronik Sist. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Tel : 0212 320 20 07   -   info@acdc.com.tr

spc20 yl tecrbe

facebook        twitter        whatsapp

enaltlogolar