spc
   Turkce
AC/DC orange2 arrow UPS Systems
spc

pwhite

   Products

spacer1spacer1

spacer1

spacer1spacer1

visa

 

 AC/DC UPS Systems

 
   UPSon Sinüs Serisi  - 10 kVA
   Kesintisiz Güç Kayna?? Teknik Özellikleri
 Güç ( kVA )

10 kVA

 Güç ( kWatt )

7 kWatt

 Giri? Gerilimi

220 / 230 VAC

 Minimum Giri? Voltaj?

160 VAC ( Yar?m Yükte ) ; 180 VAC ( Yar?m Yükte )

 Maksimum Giri? Voltaj?

280 VAC

 Giri? Frekans?

45 Hz - 65 Hz

 Giri? Güç Faktörü

> 0,99 ( Tam Yük )

 Ç?k?? Güç Faktörü

0,7

 Ç?k?? Gerilimi

220 / 230 VAC ( Ayarlanabilir )

 Ç?k?? Gerilim Tolerans?

± % 1

 Ç?k?? Frekans?

50 / 60 Hz. ( Ayarlanabilir )

 Frekans kararl?l???

± 0,2 Hz.  ( Serbest Çal??mada )

 Gerilim Dalga ?ekli

Tam Sinüs

 Toplam Harmonik Distorsiyon

< % 3 ( % 100 lineer yükte ) ; < % 5 ( non-lineer Yükte )

 Cold Start (Aküden Çal??t?rma)

VAR

 Toplam Verim / Eco Mode Verimi

% 90 - % 97

 Krest Faktör 3 : 1
 Transfer Zaman?

0 ms.

 Tipi

Tam bak?ms?z kuru tip akü, dahili yerle?im ( opsiyonel harici kabin )

 Akü Say?s?

20 adet

 Akü Destek Süresi

~ 5 - 10 dakika

 DC Gerilim

240 VDC

 Akü ?arj Süresi

Tam de?arjdan sonra % 90 kapasiteye 4-6 saatte ?arj; Uzun akü süreleri için ek ?arjör ile ( opsiyonel )

 Tipi

Dokunmatik LCD Panel + LED Panel

 LED on statüsü + LCD

?ebeke Modu, Back-up Modu, EKO Modu, Bypass Modu, Battery Kötü/Ba?l? De?il, A??r? Yük, Trasnfer S?ras?nda Kesilme ve KGK Hatas?

 LCD Ekranda Okunanlar

Giri? Voltaj?, Giri? Frekans?, Ç?k?? Voltaj?, Ç?k?? Frekans?, Yük Yüzdesi,  Akü Voltaj?, ve ?ç S?cakl?k

 Self-Diagnosticks

Power On Üzerinde, Ön Panel Ayar? ve Yaz?l?m Kontrolü, 24 Saat Rutin Kontroller

 A??r? Yükleme Kapasitesi

%110 ~ %125 yükte bypassa geçmeden 2 dk ; %125 ~ %150 yükte bypassa geçmeden 5 sn. ; > %150 yükte bypassa hemen geçi?

 K?sa Devre

?zin verilen k?sa devre süresi boyunca ideal ak?m kayna?? gibi davran?r.

 A??r? Is?nma

a) ?ebeke normalse: KGK bypass moduna geçer. b) ?ebeke anormalse: Alarm öter, Ar?za LED'i yanar, KGK ç?k??? keser.

 Dü?ük Akü Seviyesi

Aküler Bitene Kadar Alarm Öter

 A??r? Yük Korumas?

Bypass geçi? süresi e?de?er bir sigortan?n ?s? al??veri?i modeli ile simüle edilerek hesaplan?r.

 Di?er Korumalar

A??r? s?cakl?k, A??r? gerilim, A??r? ak?m, akü derin de?arj korumalar?

 Görsel ve ??itsel

?ebeke hatal?, Akü dü?ük, By passda çal??ma, KGK hata durumlar? ve a??r? yük durumunda ilgili uyar? LED'i yanar ve sesli uyar?r

 Bilgisayar Arabirimi

Standart RS232 ( Opsiyonel RS485 )

 Protokol

Megatec Protokolü ( Opsiyonel )

 SNMP Uyumlulu?u

SNMP kart? tak?labilir ( Opsiyonel )

 ??letim Sistemi Uyumlulu?u

Windows versiyonlar?, Novell, Netware, Linux, OS/2, Netlite, MS-DOS, HP-UX, SUN OS, UNIX, (Yaz?l?m CD si ve kablosu ile )

 Gürültü Seviyesi

< 50 dB ( 1 Metrede )

 Teknoloji

Yüksek frekansl? PWM, IGBT Online çift çevrim teknolojisi, Gerçek Digital Signal Processor (DSP) kontrolü, ak?ll? akü yönetimi

 Çal??ma S?cakl??? / Nem

0 °C ~ +40 °C ; Maksimum %90 ( yo?unla?mam?? )

 Boyutlar G x Y x D ( mm )

308 x440 x 680

 Net A??rl?k

~ 122 kg

 

Güvenlik ( EN50091-1 ) / EMC ( EN50091-2 ) / Performans ( EN62040-3, EN50091-3 ) / Koruma s?n?f? ( IP 20 )

Not: Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007
ACDC Elektronik Sistemler Dan??manl?k San. ve Tic. Ltd. ?ti.

Previous Page Information Request
spc

Home Page  |  UPS Systems  |  Dry Batteries  |  Gel Batteries  |  Voltage Regulators

Battery Chargers  |  Technical Support  |  Power Calculations  |  Site Map  |  Contact

spc

spc

AC/DC ELECTRONIC SYSTEMS INC. - TURKEY

Phone:  +90 212 320 2007       Email :info@acdc.com.tr

Copyright AC/DC Electronic Systems Inc..

 

sayfa band